Đóng

17/5/2022_HLA Talk kỳ 2 Cước tàu đi Mỹ biến động liên tục – Giải pháp nào tiết kiệm cho doanh nghiệp

17/5/2022_HLA Talk kỳ 2 Cước tàu đi Mỹ biến động liên tục – Giải pháp nào tiết kiệm cho doanh nghiệp

Xem thêm hình ảnh tại: https://bit.ly/3AUixFt

Truyền thông sự kiện: 

  1. https://vitv.vn/tin-video/17-05-2022/ban-tin-hop-tin-viet-nam-18h-phat-song-1800-17-05-2022/305206?t=1402
  2. https://hla-hcm.vn/du-bao-cuoc-tau-bien-tang-doanh-nghiep-logistics-tim-cach-ung-pho/?fbclid=IwAR052NNw6I9PqssLPsdjR_dekZ9oQjKIYF_NpjDO_bfqucIjRPT7uPiDuIU
  3. https://vtv.vn/kinh-te/du-bao-cuoc-tau-bien-tang-doanh-nghiep-logistics-tim-cach-ung-pho-20220517135256799.htm