Đóng

20/7/2023_HLA CONNECT KỲ 4: Giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tại Nhà máy Sơmi Rơ-mooc Tân Thanh

20/7/2023_HLA CONNECT KỲ 4: Giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tại Nhà máy Sơmi Rơ-mooc Tân Thanh