Đóng

21/5/2024_Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế – Luật và Hiệp hội Logistics TP. HCM (HLA)

21/5/2024_Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế – Luật và Hiệp hội Logistics TP. HCM (HLA)