Đóng

24/05/2024_HLA Connect kỳ 5: Giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tại Nhà máy Công ty CP Kềm Nghĩa Sài Gòn

24/05/2024_HLA Connect kỳ 5: Giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tại Nhà máy Công ty CP Kềm Nghĩa Sài Gòn