Đóng

Giới thiệu

Giới thiệu

Chúng tôi là ai?

Hiệp hội Logistics Tp. Hồ Chí Minh (sau đây gọi là tắt là HLA) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tự nguyện của các doanh nghiệp, các trường Đại học – Cao đẳng, cơ sở giáo dục đào tạo trong hệ sinh thái Logistics (giao nhận, vận tải, tư vấn, kho vận, cảng,…) có trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh, được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập số 2474/QĐ-UBND ngày 08/07/2021. Việc thành lập HLA hướng đến mục tiêu tập hợp, thực hiện và triển khai các hoạt động mang lại lợi ích chung cho Hội viên và ngành Logistics Tp. HCM, dựa trên tinh thần hợp tác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HLA, Hội viên, cùng hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế của Tp. HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Tầm nhìn của chúng tôi

Xây dựng HLA thành một tổ chức chuyên nghiệp, uy tín, đại diện cho ngành Logistcis Tp. Hồ Chí Minh

 Mục tiêu của chúng tôi

  • Kết nối các Hội viên là các tổ chức, Doanh nghiệp, cơ sở đào tạo tại Tp.Hồ Chí Minh cùng hoạt động trong lĩnh vực Logistics để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu và sứ mệnh phát triển ngành Logistics Tp. HCM, góp phần xây dựng và phát triển đất nước;
  • Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức, thông tin về các quy định pháp luật cho Hội viên; hướng dẫn, khuyến khích Hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và các quy định của HLA;
  • Kiện toàn và vận hành các phòng Ban Chuyên môn, với tiêu chí: Tinh gọn – Hiệu quả.
  • Đại diện Hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực Logistics của HLA theo quy định của pháp luật;
  • Triển khai hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế cho Hội viên và cộng đồng hệ sinh thái Logistics tại Tp. HCM.