Đóng

Hoạt động hiệp hội

14/4/2022

Giao lưu hội viên – Kết nối giao thương

29/3/2022

HLA Talk kỳ 1 Biến động giá nhiên liệu – Ứng phó của doanh nghiệp Logistics

30/9/2021

Hội thảo: Nhận diện cơ hội và thách thức đối với sự Phát triển ngành Logistics Thành phố Hồ Chí Minh

30/9/2021

Đại hội Hiệp hội Logistics TP. HCM lần thứ 1