Đóng

Bản tin HLA

28/08/2023

TP.HCM: Công bố quy hoạch phát triển thời kỳ 2021-2030 trong quý I/2024

Ban chỉ đạo dự án quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cho biết sẽ trình Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh vào cuối năm 2023, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vào tháng 3/2024.

quy-hoach-tphcm.jpg

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, nhằm triển khai chi tiết và có hiệu quả kế hoạch, thời gian vừa qua UBND TP.HCM đã ưu tiên cân đối, bố trí vốn cho nhiệm vụ quy hoạch thành phố, kiện toàn thành viên ban quản lý dự án quy hoạch, tổ chức hội nghị, hội thảo triển khai kế hoạch lập quy hoạch và đấu thầu lựa chọn các đơn vị tư vấn…

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đã tham mưu lãnh đạo thành phố các bước thực hiện đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành nội dung quy hoạch thành phố trình Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào cuối năm 2023. Phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vào đầu tháng 3/2024.

Nhằm rút ngắn thời gian và có cơ sở để cung cấp dữ liệu cho đơn vị tư vấn lập quy hoạch, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Nội vụ sớm trình phương án tổng thể sắp xếp cấp huyện, xã của thành phố giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, để bảo đảm tiến độ quy hoạch, UBND TP.HCM cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải ưu tiên, chủ động để thành phố có thể xong hồ sơ trình quy hoạch cho cấp có thẩm quyền phê duyệt, sao cho đến tháng 3/2024 sẽ công bố quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đang thực hiện quy hoạch chung TP.HCM đến 2040, tầm nhìn đến 2060 (còn gọi là quy hoạch đô thị); vì vậy, UBND TP.HCM lưu ý các đơn vị cần phải làm song song, phối hợp chặt chẽ giữa hai quy hoạch nói trên quy hoạch kinh tế – xã hội và quy hoạch đô thị. Tránh lãng phí thời gian, nguồn lực, nội dung đã làm rồi ở quy hoạch chung thì cập nhật vào quy hoạch kinh tế – xã hội, nội dung đã làm bên quy hoạch kinh tế – xã hội thì đối chiếu lại với quy hoạch chung.

Ban chỉ đạo dự án quy hoạch kinh tế – xã hội TP.HCM có 30 thành viên do Chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng ban, hai phó trưởng ban là một phó chủ tịch UBND TP.HCM và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Đơn vị tư vấn quy hoạch phát triển TP.HCM là liên danh tư vấn gồm 10 đơn vị, bao gồm Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, Công ty HaskoningDHV Việt Nam, Công ty CP Công nghệ Xây dựng ACUD Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Đất Việt, Công ty TNHH The Boston Consulting Group, Công ty TNHH Roland Berger, Công ty TNHH KH&CN Đồng Tiến, Trung tâm Điều tra – Quy hoạch – Định giá đất.

Nguồn: Báo Doanhnhansaigon – Minh Huy

Chia sẻ: